tel. 604 624 777

Raport porównawczy sprzedaży towarów i kontrahentów w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Dodatek umożliwia generowanie raportów sprzedaży towaru ilościowo, wartościowo i marżowo w podziale na poszczególne miesiące oraz raport sprzedaży dla kontrahentów.

Nowość
499 zł

Magazynier - zestawienie towarów do wydania przez magazyn

Dodatek umożliwia generowanie zestawienia dla magazyniera. Na postawie wybranych faktur sprzedaży generowane jest zestawienie z ilością towarów do wydania\przygotowania.

Nowość
399 zł

Maksymalne rabaty dla pracowników

Dodatek umożliwia ustalenie maksymalnych rabatów jakie może nadać pracownik na dokument sprzedażowy, każdy z użytkowników może mieć przypisany inny rabat maksymalny.

Nowość
299 zł

Subiekt magazyn - dodatkowa funkcjonalność dla dokumentów magazynowych

Dodatek został stworzony z myślą o użytkownikach, kórzy często pracują z dokumentami magazynowymi, a podstawowa funkcjonalność nie jest dla nich wystarczająca.

999 zł

Integracja z platformą hurtopon.pl

Dodatek umożliwia obustroną wymianę danych z platformą hurtopon.pl. Synchronizacja składa się z wysyłania oferty do platformy oraz pobrania zamówień i wczytania ich do Subiekta GT.

tel.

Eksport PC Market

Dodatek umożliwia eksport dokumentów sprzedażowych (FS) z Subiekta GT do formatu PC Market.

299 zł

Eksport KC FIRMA

Dodatek umożliwia eksport dokumentów sprzedażowych (FS) z Subiekta GT do formatu KC Firma.

199 zł

Deaktywator nieużywanych kontrahentów i towarów

Dodatek umożliwia zbiorową daktywację (zablokowanie) nieużywanych kontrahentów i towarów w programie Subiekt GT oraz Gestor GT. Wybór kontrahentów i towarów odbywa się na podstawie dokumentów z wybranego okresu.

199 zł

Druk PDF

Dodatek umożliwia zbiorowe eksportowanie dokumentów sprzedażowych oraz magazynowych do plików PDF.

Gratis

Faktury cykliczne (automatyczne)

Dodatek umożliwia automatyczne generowanie faktur sprzedaży na wybrane asortymenty dla wybranych kontrahentów.

299 zł

Zapotrzebowanie - zamówienia do dostawców, generowane na podstawie analizy sprzedaży

Dodatek zamówienia do dostawców w programie Subiekt GT umożliwia automatyczne generowanie zamówienia do dostawcy na podstawie zapotrzebowania wynikającego ze sprzedaży i stanów minimalnych.

399 zł

Paragon zbiorczy w programie Subiekt GT

Dodatek umożliwia wystawienie w programie Subiekt GT zbiorczego paragonu na podstawie kilku dokumentów WZ.

399 zł