tel. 604 624 777

Raport porównawczy sprzedaży towarów i kontrahentów w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Dodatek umożliwia generowanie raportów sprzedaży towaru ilościowo, wartościowo i marżowo w podziale na poszczególne miesiące oraz raport sprzedaży dla kontrahentów.

Nowość
499 zł

Magazynier - zestawienie towarów do wydania przez magazyn

Dodatek umożliwia generowanie zestawienia dla magazyniera. Na postawie wybranych faktur sprzedaży generowane jest zestawienie z ilością towarów do wydania\przygotowania.

Nowość
399 zł

Maksymalne rabaty dla pracowników

Dodatek umożliwia ustalenie maksymalnych rabatów jakie może nadać pracownik na dokument sprzedażowy, każdy z użytkowników może mieć przypisany inny rabat maksymalny.

Nowość
299 zł

Eksport PC Market

Dodatek umożliwia eksport dokumentów sprzedażowych (FS) z Subiekta GT do formatu PC Market.

299 zł

Eksport KC FIRMA

Dodatek umożliwia eksport dokumentów sprzedażowych (FS) z Subiekta GT do formatu KC Firma.

299 zł

Deaktywator nieużywanych kontrahentów i towarów

Dodatek umożliwia zbiorową daktywację (zablokowanie) nieużywanych kontrahentów i towarów w programie Subiekt GT oraz Gestor GT. Wybór kontrahentów i towarów odbywa się na podstawie dokumentów z wybranego okresu.

199 zł

Druk PDF

Dodatek umożliwia zbiorowe eksportowanie dokumentów sprzedażowych oraz magazynowych do plików PDF.

299 zł

Faktury cykliczne (automatyczne)

Dodatek umożliwia automatyczne generowanie faktur sprzedaży na wybrane asortymenty dla wybranych kontrahentów.

299 zł

Zapotrzebowanie - zamówienia do dostawców, generowane na podstawie analizy sprzedaży

Dodatek zamówienia do dostawców w programie Subiekt GT umożliwia automatyczne generowanie zamówienia do dostawcy na podstawie zapotrzebowania wynikającego ze sprzedaży i stanów minimalnych.

399 zł